Partner in de Spotlight: Gemeente Venlo

Kun je jezelf kort voorstellen?
Ik ben Twan Joosten en ben projectleider van dit prachtige project namens leadpartner gemeente Venlo. Ik ben werkzaam als projectleider in het team Project- en Procesmanagement. Vanuit deze rol heb ik veel te maken met projecten die zijn gesubsidieerd door bijvoorbeeld de provincie, het rijk of zoals in dit geval Europa. Projecten met een grensoverschrijdend karakter hebben een speciale dynamiek. We zijn één Europa maar op sommige vlakken hebben we toch nog te maken met de grens. Onze opgave in dit project is om hier overheen te stappen en deze grens zo veel als mogelijk weg te nemen.

Kun je in het kort iets vertellen over de Gemeente Venlo?
Venlo is met ruim 100.000 inwoners de grootste gemeente in Noord-Limburg en na Maastricht, qua inwonertal, de tweede van de provincie Limburg. De gemeente is een grensgemeente en als een lint gelegen langs de oevers van de rivier de Maas. Europa, en daarmee ook Venlo, verandert voortdurend. Ook onze mobiliteit krijgt hiermee te maken. Mobiliteit moet voor iedereen beschikbaar blijven met een zo gering mogelijke belasting voor de omgeving. Met dit soort projecten hopen we bij te dragen aan slimme oplossingen die ons voorbereiden op de toekomst.

Welke rol speel jij bij SHAREuregio Unplug&Go?
De gemeente Venlo is leadpartner van het project en ik mag in die hoedanigheid de rol van projectleider vervullen. Dat betekent dat we als Venlo de lead nemen in de uitvoering en de partners waar nodig ondersteunen in hun opgave. We verzorgen de inhoudelijke en financiële verantwoording van het project en onderhouden de contacten met de euregio rijn-maas-noord.

Wat hoop je te bereiken met SHAREuregio Unplug&Go?
De stedelijke ontwikkeling heeft effect op de mobiliteitspatronen van mensen. Voldoende en flexibel aanbod, maar ook de gemakkelijke toegang tot mobiliteit, wordt steeds belangrijker. Het bezit van een voertuig wordt minder belangrijk, maar het kunnen beschikken over mobiliteit des te meer. Met ons project leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van flex-share systemen die de toegankelijkheid van deelmobiliteit bevorderen op een manier waarbij de landsgrens geen rol meer speelt.

Waarom zouden ondernemers en consumenten het systeem moeten gebruiken?
Het SHAREuregio systeem is uniek zijn soort. Door zakelijk en privégebruik te combineren, ontstaat een efficiënter gebruik van voertuigen. Bij het gebruik van het SHAREuregio systeem lijkt het alsof de landsgrens niet meer bestaat. Althans niet voelbaar. We maken elektrische deelmobiliteit laagdrempelig en daardoor voor iedereen toegankelijk. In een SHAREuregio voertuig rij je bewust. Voor jezelf en je omgeving.

Contact

SHAREuregio is een INTERREG-project voor grensoverschrijdende, elektrische deelmobiliteit en is mede mogelijk dankzij financiële steun van de EU, Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu