Partner in de Spotlight: Gemeente Roermond

Kun je jezelf kort voorstellen?
Ik ben Paul Hamaekers, sinds april 2018 werkzaam voor de gemeente Roermond als beleidsmedewerker mobiliteit. In deze hele diverse rol komen veel mobiliteitsonderwerpen voorbij. Snelle fietsroutes, stationsomgeving, mobiliteit&retail, Roermond Bereikbaar en alternatieve vervoersvormen zoals car- en bikesharing. Rode draad is toch wel het verduurzamen van mobiliteit.

Kun je in het kort iets vertellen over de Gemeente Roermond?
Roermond, historische stad aan het water en vlakbij de Duitse grens met ongeveer 60.000 inwoners. Midden in de Euregio Maas-Rijn dus. Hoewel Roermond zeker geen hele grote stad is, is de aantrekkingskracht wel groot. Historische binnenstad, Maasplassen, Meinweg en natuurlijk het Designer Outlet Center zijn allemaal bovenregionale trekkers die veel invloed hebben op het verkeerssysteem in onze stad. We willen een sociale, gastvrije en ondernemende stad zijn voor onze inwoners, werknemers en bezoekers. Dat betekent dat we een uitdaging hebben om de gemeente leefbaar en bereikbaar te houden.

Welke rol speel jij bij SHAREuregio Unplug&Go?
Als één van de vier partnersteden zijn wij vooral afnemer van deze vorm van (grensoverschrijdende) deelmobiliteit. Nu we vier elektrische auto’s en vier elektrische fietsen vanuit het project beschikbaar hebben is het vooral mijn rol dit concept verder uit te dragen in onze organisatie en te zorgen voor maximaal gebruik binnen en buiten onze organisatie. Daarnaast ben ik betrokken bij het zoeken naar kansen om SHAREuregio Unplug&Go elders in de regio een plek te geven. De Middenlimburgse gemeenten Maasgouw en Leudal volgen ons voorbeeld en we zijn nu aan het aftasten in hoeverre het Roermondse bedrijfsleven en recreatiebranche geïnteresseerd zouden kunnen zijn in dit concept.

Wat hoop je te bereiken met SHAREuregio Unplug&Go?
Juist vanwege de uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid wil Roermond duurzame vormen van vervoer aanbieden. SHAREuregio Unplug&Go is voor Roermond de eerste uitrol van elektrische deelmobiliteit (auto’s en fietsen) waarbij we in eerste instantie als gemeente zakelijke kilometers willen verduurzamen, maar waarbij we het fenomeen ‘delen’ verder willen uitbreiden door ook andere doelgroepen (bewoners, bedrijven) van deze auto’s en fietsen gebruik te laten maken. Dit moet leiden tot meer deelmobiliteit op lange termijn, passend in een trend dat gebruik stilaan belangrijker wordt gevonden dan bezit van een auto.

Waarom zouden ondernemers en consumenten het systeem moeten gebruiken?
Omdat het een relatief gunstige, eenvoudige, innovatieve en laagdrempelige manier is om een bijdrage te leveren aan duurzame mobiliteit, waarmee we gezamenlijk een steentje kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving. Met deze auto’s en fietsen kun je je laten zien!

Contact

SHAREuregio is een INTERREG-project voor grensoverschrijdende, elektrische deelmobiliteit en is mede mogelijk dankzij financiële steun van de EU, Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu