Partner in de Spotlight: Fachhochschule Aachen

Kun je jezelf kort voorstellen?
Mijn naam is Torsten Merkens, ik ben bouwingenieur en ik vertegenwoordig het team van de Fachhochschule Aachen, dat de expertise van het in-house “European Centre for Sustainable Mobility” aan het project toevoegt.

Kun je in het kort iets vertellen over de Fachhochschule Aachen?
Met meer dan 14.500 studenten, bijna 2.000 afgestudeerden per jaar, 10 afdelingen, ongeveer 90 opleidingen, elf interne en vijf aangesloten instituten en vier competentieplatforms, is de FH Aachen met twee vestigingen in Aken en Jülich een van de grootste en belangrijkste hogescholen in Duitsland. Hier werken circa 240 hoogleraren en circa 900 medewerkers in onderwijs, onderzoek en administratie. De competenties op het gebied van onderzoek liggen vooral in de domeinen energie, mobiliteit en levenswetenschappen. Huidige onderzoeksresultaten vloeien rechtstreeks over in het onderwijs.

Welke rol speel jij bij SHAREuregio Unplug&Go?
Wij, een team van de FH-afdelingen civiele techniek, elektrotechniek en informatietechnologie, lucht- en ruimtevaarttechniek en energietechnologie (Solar Institute Jülich), zijn de initiatiefnemers van het project en zijn verantwoordelijk voor de conceptuele ontwikkeling van het project. In een geselecteerd ruimtelijk gebied wordt een methodiek ontwikkeld om geschikte vormen van delen te identificeren. De onderwerpen “Voertuigen / Benchmark”, “Infrastructuur” en “Mobiliteit als dienst / Digitalisering” en “Levenscyclusanalyse” komen aan bod.

Wat hoop je te bereiken met SHAREuregio Unplug&Go?
We hopen dat het nieuwe deelsysteem in de hele regio wordt ingevoerd om zo bij te dragen aan de verbetering van het klimaat en de kwaliteit van leven in deze regio. Ons doel is om de ontwikkelingen die hier worden voortgestuwd overdraagbaar te maken zodat ze ook in andere steden en regio’s kunnen worden geïmplementeerd.

Waarom is een duurzaam systeem voor het delen van elektrische voertuigen belangrijk in de regio?
Als het gaat om klimaatbescherming, moet er meer worden gedaan en minder worden gesproken. SHAREuregio zal hieraan een bijdrage leveren.

Waarom zouden ondernemers en consumenten het systeem moeten gebruiken?
SHAREuregio Unplug&Go biedt iedereen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan klimaat- en gezondheidsbescherming. Elk van de genoemde doelgroepen heeft mobiliteitsbehoeften in het dagelijks leven, waaraan ook duurzamer kan worden voldaan dan momenteel in de meeste situaties het geval is.

Contact

SHAREuregio is een INTERREG-project voor grensoverschrijdende, elektrische deelmobiliteit en is mede mogelijk dankzij financiële steun van de EU, Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu