Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Een bloeiende economie is belangrijk voor het welzijn van een regio. Het is dan ook de hoofdtaak van de WFG Kreis Viersen om dit mogelijk te maken. Wij vormen de schakel tussen bedrijfsleven en bestuur en bieden een centraal loket voor ondernemingen, zelfstandigen en bedrijfseigenaren.

We houden ons voor een belangrijk deel bezig met het creëren en waarborgen van de werkgelegenheid. Het is ons doel om de economie van Kreis Viersen te ontwikkelen en op duurzame wijze vorm te geven. Hierbij vormen we een netwerk met alle belangrijke instellingen in de Kreis, met ca. 300.000 inwoners, en in de regio.

We bieden een uitgebreid advies- en dienstenpakket op één centrale plek. We verstrekken informatie over financiering, adviseren starters en ondersteunen investeerders en ondernemers met lokale marketing bij de zoektocht naar geschikte vestigingslocaties. Ook werken we nauw samen met hogescholen in de regio.

Met het Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH stimuleren we start-ups en ondersteunen we jonge ondernemers in de technische sector door het adviseren over en verhuren van kantoorruimte. Ook toerisme is een groeiende inkomstenbron, daarom neemt de WFG deel aan Niederrhein Tourismus GmbH.

Contact

SHAREuregio is een INTERREG-project voor grensoverschrijdende, elektrische deelmobiliteit en is mede mogelijk dankzij financiële steun van de EU, Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu