Stadt Mönchengladbach

Het zoeken naar duurzame mobiliteit met een lage uitstoot in de stad vormt een belangrijk doel van de stadsontwikkelingsstrategie mg+ groeiende stad (mg+ Wachsende Stadt). Door een aantrekkelijk en vooral elektrisch deelsysteem kan de hoeveelheid verkeer en de bijbehorende uitstoot worden teruggedrongen.

Samen met de WFMG en de NEW AG wil de stad Mönchengladbach ondernemingen stimuleren om op een duurzame manier mobiel te zijn. Het stadsbestuur geeft ook het goede voorbeeld en werkt aan een concept voor zakelijke mobiliteit van het bestuur. Hierbij is het project SHAREuregio een belangrijk uitgangspunt.

Voor een goede benutting van de gedeelde voertuigen kunnen deze overdag door ondernemingen of openbare voorzieningen gebruikt worden, terwijl ze ‘s avonds en in het weekeinde ter beschikking staan van de overige inwoners van de stad. Sharing geeft de bevolking op die manier een mobiliteitsaanbod dat door het grensoverschrijdende aspect een toegevoegde waarde heeft voor de stad. Bovendien worden ontbrekende verbindingen in het openbaar vervoer aangevuld, waardoor er betere verbindingen mogelijk zijn voor inwoners en zij de mogelijkheid krijgen afstand te doen van de eigen auto. Door de elektrische aandrijving wordt daarnaast de uitstoot verkleind, wat een verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de geluidshinder tot gevolg heeft.

Contact

SHAREuregio is een INTERREG-project voor grensoverschrijdende, elektrische deelmobiliteit en is mede mogelijk dankzij financiële steun van de EU, Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu