GoodMoovs

GoodMoovs maakt elektrische (deel)voertuigen gemakkelijk, betrouwbaar en snel toegankelijk via de smartphone. Wij willen dat mensen daadwerkelijk elektrische deelmobiliteit gaan gebruiken en stimuleren gedragsverandering. Hiermee bieden we een unieke oplossing voor complexe mobiliteitsvraagstukken. Belangrijk voor ons is dat we de energietransitie versnellen. Ook willen we de CO2-uitstoot reduceren door de elektrische voertuigen op te laden met duurzaam opgewekte elektriciteit.

Wij zijn een belangrijke marktpartij als het gaat om het aanbieden van elektrische deelvoertuigen. GoodMoovs werkt inmiddels voor overheden, bedrijvenen particulieren. Zij ervaren ons als een professionele organisatie met veel ervaring. Daarnaast willen we graag ontzorgen, bijvoorbeeld met onze 24/7 beschikbare helpdesk en individuele begeleiding. Momenteel zijn er 300 elektrische deelauto’s (met een bereik tot wel 400 km) en 100 e-bikes beschikbaar op 40 locaties in 17 steden en dorpen. Dit aantal neemt elke maand toe. GoodMoovs is ook actief in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Contact

SHAREuregio is een INTERREG-project voor grensoverschrijdende, elektrische deelmobiliteit en is mede mogelijk dankzij financiële steun van de EU, Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu