Gemeente Venlo

Als leadpartner van dit project streven we er samen met de partners naar om de grensoverschrijdende interacties te intensiveren en daarmee de barrièrewerking van de landsgrens te verminderen en de Euregio Rijn Maas Nord te versterken. De gemeente Venlo is Lead Partner van het SHAREuregio project en is in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor het projectmanagement. De aanhoudende stedelijke ontwikkelingstrend in Duitsland en Nederland leidt tot een structureel effect op de mobiliteitspatronen van mensen. Een veelvoud én flexibele aanbod van mobiliteit maar ook de gemakkelijke toegang tot mobiliteit wordt steeds belangrijker. Het bezit van een voertuig wordt minder belangrijk en met name de ondernemers staan voor de opgave om mobiliteitsmanagement binnen hun bedrijf opnieuw in te richten. Financieel gesteund door project SHAREuregio helpt in het voorzien in deze behoefte.

Naast het verbeteren van de luchtkwaliteit (vermindering CO2-uitstoot, vermindering NOx en fijnstof) en een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen en kapitaal is voor de gemeente Venlo het grensoverschrijdende, intermodale en duurzame aspect van dit mobiliteits / flexshare systeem van groot belang. Uiteindelijk bevordert het project, financieel gesteund door de Europese Uni, de Provincie Limburg en deelstaat Noordrijn-Westfalen, de grensoverschrijdende samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheden.

Contact

SHAREuregio is een INTERREG-project voor grensoverschrijdende, elektrische deelmobiliteit en is mede mogelijk dankzij financiële steun van de EU, Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu