Gemeente Roermond

Als beleidsmedewerker Mobiliteit bij de gemeente Roermond hou ik me in de volle breedte bezig met alle onderwerpen die met verkeer en (duurzame) mobiliteit te maken hebben. Centraal staat het stimuleren van actieve mobiliteit (lopen en fietsen) en duurzame mobiliteit voor inwoners en bezoekers van Roermond. Dat alles om de leefbaarheid in de stad te vergroten en bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Daarom is het van belang dat alternatieve vervoerwijzen ten opzichte van de auto worden gestimuleerd.

Gebruik wordt belangrijker dan bezit en deelmobiliteit is de trend. Daarom dat Roermond enkele jaren is ingestapt als afnemer in het SHAREuregio-project om bij te dragen aan duurzame deelmobiliteit. Daarmee willen we allereerst als gemeente onze zakelijke kilometers verduurzamen, maar willen we tevens deelmobiliteit voor onze inwoners en ondernemers stimuleren. Het feit dat we direct aan de grens liggen en veel relaties hebben binnen de Euregio, maakt het voor Roermond erg interessant om mee te doen in dit grensoverschrijdende initiatief voor duurzame deelmobiliteit.

Contact

SHAREuregio is een INTERREG-project voor grensoverschrijdende, elektrische deelmobiliteit en is mede mogelijk dankzij financiële steun van de EU, Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu