Fachhochschule Aachen

De hogeschool Aken doet met vier vakgroepen mee aan het SHAREuregio-project en heeft binnen het project de rol van onderzoekspartner. Naast het leiden van de takenpakketten ‘Ontwikkeling van het deelsysteem’ en ‘Monitoring en evaluatie’ voeren de vakgroepen zelf ook taken uit die binnen hun expertise vallen.

Het onderzoeksteam van vakgroep 2 analyseert de relevante mobiliteits- en verbindingsstructuren voor de regio van het SHAREuregio-project en ontwikkelt een flexibele methode om te bepalen welke deelsystemen geschikt zijn.

Het laboratorium voor autotechniek van vakgroep 6 voert een marktanalyse van de huidige generatie elektrische auto’s uit en definieert eigenschappen van de voertuigen die voldoen aan de mobiliteitseisen van het carsharingproject. De bevindingen worden samengevoegd tot een reeks criteria waarop de aanschaf van auto’s mede wordt gebaseerd.

Het mobiele media- en communicatielab van vakgroep 5 houdt zich bezig met de sharing-ervaring van boekingsplatforms voor het delen van auto’s en fietsen. Op basis van onderzoek naar bestaande boekingsplatforms worden elementen gedefinieerd voor de opzet van nieuwe sharingplatforms.

Het team van het SIJ (Solar-Institut Jülich) analyseert de invloed van grensoverschrijdende mobiliteit op energiebesparing en milieubescherming: in hoeverre draagt het rijden op hernieuwbare stroom bij aan een afname van de uitstoot van broeikasgassen en is het daarmee beter voor het milieu? Er worden verschillende scenario’s onderzocht om de invloed op het klimaat in kaart te brengen.

Contact

SHAREuregio is een INTERREG-project voor grensoverschrijdende, elektrische deelmobiliteit en is mede mogelijk dankzij financiële steun van de EU, Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu