Gebruiker in de Spotlight: Stadt Mönchengladbach

Kun je jezelf kort voorstellen?
Mijn naam is Caprice Mathar, ik ben de mobiliteitsfunctionaris voor de stad Mönchengladbach.

Kun je in het kort iets vertellen over de stad?
De stad Mönchengladbach met circa 260.000 inwoners is een van de 31 leden van de euregio rijn-maas-noord en heeft als gemeentelijke projectpartner in het project SHAREuregio samen met Kreis Viersen, de gemeente Roermond en de gemeente Venlo de taak het concept Unplug&Go te implementeren.

Waarom koos je voor SHAREuregio Unplug&Go?
Het bevorderen van duurzame en emissiearme mobiliteit in de stad is een hoofddoelstelling van de stadsontwikkelingsstrategie mg + Growing City. Een aantrekkelijk en vooral e-mobiel deelaanbod kan het verkeer en de bijbehorende uitstoot verminderen. Samen met WFMG en NEW AG wil de stad Mönchengladbach bedrijven ondersteunen om duurzaam mobiel te zijn. Ook het stadsbestuur geeft het goede voorbeeld en ontwikkelt een concept voor de operationele mobiliteit van het bestuur. Het SHAREuregio-project is daar een belangrijk onderdeel van.

Waarom is een duurzaam systeem voor het delen van elektrische voertuigen belangrijk in de regio?
De grens tussen Nederland en Duitsland vervaagt steeds meer. Om deze trend te ondersteunen is het essentieel om gezamenlijk mobiliteit in onze regio te brengen, die zowel voor iedereen toegankelijk is als schadelijke gevolgen voor het milieu tegengaat.

De grensoverschrijdende elektrische deelvoertuigen verhogen het mobiliteitsaanbod in de steden. Verder komen er ontbrekende aansluitingen in het openbaar vervoer bij, waardoor er een kwalitatief betere aansluiting is voor de burger en de mogelijkheid wordt geboden om het zonder eigen auto te stellen. De elektrische aandrijving vermindert ook de uitstoot, wat leidt tot een verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van de geluidsoverlast in onze regio.

Waarom zouden andere ondernemers of individuen het systeem moeten gebruiken?

  • Er is geen investering nodig.
  • Iets delen is goed voor het milieu en vermindert het aantal auto’s op de weg.
  • Door over te stappen op elektrische voertuigen, wordt de CO2-uitstoot verminderd, waardoor onze lucht schoner wordt.
  • De voertuigen zijn snel opgeladen en hebben voldoende bereik.
  • Het project brengt mobiliteit naar onze regio en verbindt over grenzen heen.

Contact

SHAREuregio is een INTERREG-project voor grensoverschrijdende, elektrische deelmobiliteit en is mede mogelijk dankzij financiële steun van de EU, Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu