Gebruiker in de Spotlight: Kragten

Kunt u zich kort voorstellen?
Mijn naam is Jan-Willem Boots, (mede-)directeur bij Kragten en adviseur mobiliteit. In mijn portefeuille zit onder anderen de verduurzaming van de mobiliteit bij Kragten. Ik werk daar samen met een interne werkgroep aan een programma waarin diverse maatregelen op het gebied van elektrisch rijden, fietsen en openbaar vervoer gaan landen. We zien als organisatie daarin ook een voorbeeldfunctie naar onze partners en klanten. Duurzaamheid en reductie van de CO-2 uitstoot is sowieso een speerpunt binnen ons werk. Om ons daarin te verbeteren zijn we als organisatie ook gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder en ISO 14001.

Kunt u ons kort iets meer vertellen over uw organisatie?
Kragten is een ingenieurs-adviesbureau voor de leefomgeving. Kragten treedt op als dienstverlener en is actief op het gebied van de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied. We zijn van oorsprong een familiebedrijf en koesteren ook nu nog dat DNA. Dat betekent dat we gericht zijn op de lange termijn, op duurzame relaties met partners, klanten en medewerkers en de mens centraal stellen daarbij. We werken vanuit ‘de kragt van vertrouwen’ en de visie op ons werk is: samen creëren we een fijne samenleving.
Mobiliteit is een belangrijke vakgroep binnen ons bedrijf. We adviseren klanten zoals bijvoorbeeld gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en woningcorporaties op alle schaalniveaus. Het gaan over een visie of ontwikkelingsplan of een concreet project voor de herinrichting van een straat of wijk. We zijn de laatste tijd binnen mobiliteit ook veel bezig met de plannen voor laadinfrastructuur van gemeenten.

Waarom heeft u gekozen voor SHAREuregio Unplug&Go?
Als adviseur van diverse gemeenten, zoals enkele partnersteden, kwamen wij hiermee in contact. Het sprak ons meteen aan. Het speelt op de eerste plaats in op onze inzet op de verduurzaming van de mobiliteit. Daarnaast geloven wij dat het deelconcept de toekomst heeft. Als Bedrijf met een kantoor in Roermond en Den Bosch, zijn we gevestigd in de grensregio’s, waarmee je natuurlijk ook als inwoner van deze regio mee te maken hebt. Deze optelsom maakte ons enthousiast. Dat zou alleen nog maar kunnen toenemen wanneer er meer en meer bedrijven of organisaties zich aanmelden want dat kan het delen een vlucht gaan nemen.

Waarom is een duurzame deelsysteem voor elektrische voertuigen belangrijk in de regio?
Wellicht is de druk op mobiliteit en onze infrastructuur in onze regio nog niet zo hoog als in de randstad. Maar we moeten ook zien te voorkomen dat een dagelijks ‘verkeersinfarct’ zich in onze regio aandient. Daarnaast is het ondertussen wel duidelijk dat een forse reductie van de CO2 uitstoot een belangrijke doelstelling is en moet zijn. Dat geldt natuurlijk wereldwijd en dus ook in onze regio. Een elektrische deelauto levert daaraan een belangrijke bijdrage. Het concept van delen van mobiliteit is in onze regio nog niet breed ingeburgerd en dat maakt dit deelsysteem tot een koploper. De toevoeging van de euregionale samenwerking maakt het bijzonder, maar direct ook interessant voor bewoners, organisaties en bedrijven in deze regio.

Waarom zouden andere ondernemers of particulieren gebruik moeten maken van het grensoverschrijdende systeem?
Wat mij betreft zit een grote motivatie in de hoek van de duurzaamheid en reductie van de CO2 uitstoot. Het deelconcept zorgt daarnaast voor minder druk op onze infrastructuur en het geeft ook steeds aanleiding om eens na te denken over andere vormen van vervoer. Dat heeft natuurlijk weer zijn invloed op de gedragskant binnen de mobiliteit en de keuzes die mensen maken in de ‘keten’ van mobiliteit en het combineren van meerdere vervoerswijzen. Om dit alles dan in een grensregio als de onze ook grensoverschrijdend te maken is natuurlijk een enorme pré. Wanneer het netwerk van bedrijven en particulieren dichter gaat worden door het toenemende gebruik, gaat het concept het succes beleven waar we allemaal op hopen!

Contact

SHAREuregio is een INTERREG-project voor grensoverschrijdende, elektrische deelmobiliteit en is mede mogelijk dankzij financiële steun van de EU, Provincie Limburg en Nordrhein-Westfalen. Meer informatie: www.deutschland-nederland.eu